Loading color scheme

Vypořádání dědictví

Při dědickém řízení často dochází k tomu, že se vlastnictví nemovitosti rozdrobí na více podílů. Pokud jsou zájmy a motivace dědiců podobné, nemusí to být na závadu. Někdy je ale tento stav kontraproduktivní a vede ke zbytečným sporům a konfliktům mezi příbuznými. Situace a cíle jednotlivých dědiců nejsou v souladu a pro uklidnění situace je nutné se domluvit na finální vlastnické struktuře zděděné nemovitosti a také na způsobu finančního vypořádání (dohoda o vypořádání dědictví). I takovou situaci Vám můžeme pomoci vyřešit.

    Vykoupení nemovitosti nebo její části (podílu) s možností zpětného odkupu

  • Pomůžeme Vám opět zcelit nemovitost rozdělenou na podíly v dědickém řízení.
  • Vykoupíme podíly těch vlastníků, kteří preferují finanční vypořádání před vlastnictvím podílů, s možností následného postupného odkoupení ze strany zbývajících vlastníků.
  • Vykoupíme celou nemovitost s možností pronájmu a zpětného odkupu (zpětný leasing nemovitosti).
  • Nemusíte se stěhovat, v nemovitosti dále bydlíte na základě nájemní smlouvy (zpětný pronájem nemovitosti).
  • Nemovitost nebo její část (podíl) si můžete postupně odkoupit zpět.
  • Nemusíte se o nic starat, vše vyřídíme za Vás.

Pokud jste se v dědickém řízení ocitli v situaci, kdy Vám vlastnické struktura nemovitosti nevyhovuje, nebo Vám kazí příbuzenské vztahy, neváhejte nás kontaktovat. Jsme flexibilní, zkusíme společně najít řešení, které by vyhovovalo všem zúčastněným.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zavolejte nám nebo napište a zkusíme společně najít řešení pro Vaši konkrétní situaci.

Telefon:
+420 775 696 177
E-mail:
info@bonrea.cz